Světové žebříčky - FIR Ranking


České žebříčky 

 
Žebříčky podle nového bodování v PDF. Aktualizováno 18.6.2024.
Dvouhry Čtyřhry  Smíšené čtyřhry 
Muži všech kategorií   Muži všech kategorií   Všichni
Ženy všech kategorií  Ženy všech kategorií Muži/Ženy/45+
Senioři všichni Senioři všichni Senioři/ky 50+,55+
Seniorky všechny Seniorky všechny Senioři/ky 60+,65+
Junioři všichni Junioři všichni Senioři/ky 70+
Juniorky všechny Juniorky všechny Junioři/ky U18,U21
Muži Muži Junioři/ky U13,U16
Ženy Ženy  
Senioři 45+ Senioři 45+  
Seniorky 45+ Seniorky 45+  
Senioři 50+ Senioři 50+  
Seniorky 50+ Seniorky 50+  
Senioři 55+ Senioři 55+  
Seniorky 55+ Seniorky 55+  
Senioři 60+ Senioři 60+  
Seniorky 60+ Seniorky 60+  
Senioři 65+ Senioři 65+  
Seniorky 65+ Seniorky 65+  
Senioři 70+ Senioři 70+  
Seniorky 70+ Seniorky 70+  
Junioři U21 Junioři U21  
Juniorky U21 Juniorky U21  
Junioři U18 Junioři U18  
Juniorky U18 Juniorky U18  
Junioři U16 Junioři U16  
Juniorky U16 Juniorky U16  
Junioři U13 Junioři U13  
Juniorky U13 Juniorky U13  

 

Soutěžní řád Racketlonu

Česká asociace racketlonu (ČAR) pořádá soutěže národní série Czech Tour (NS) v Singlech, Deblech a Týmech formou turnajů, jejichž pravidla stanovují propozice k jednotlivým akcím. V rámci jednoho turnaje se vypisují soutěže v různých věkových a výkonnostních kategoriích, které korespondují s kategoriemi schválenými Mezinárodní racketlonovou federací (FIR). O drobných odlišnostech může rozhodnout Výkonný výbor ČAR na základě místních specifik. Výkonnostní kategorie (soutěže) mají celkem 4 stupně – A,B,C,D. Vrcholem NS je Mistrovství ČR v Siglech, Deblech a Týmech, které se zpravidla pořádají v samostatných termínech, ale lze je spojit v jednu několikadenní akci. Turnaje se konají v různých regionech Čech a Moravy. Účastníky turnajů mohou být i zahraniční hráči, zejména ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa i další. Schválení jejich účasti spadá do kompetence Výkonného výboru ČAR.

 Hráči dle výsledků z jednotlivých turnajů získávají body do národního výkonnostního žebříčku (NVŽ) dle příslušné bodovací tabulky. Nasazování hráčů do jednotlivých soutěží se řídí NVŽ. Pořadatel může přidělit divokou kartu do turnaje nejvyšší kategorie hráči s aktuálně vysokou výkonností. 

Kromě soutěží národní série Czech Tour pořádají přidružené subjekty (kluby) ve vlastní režii turnaje, které nejsou součástí NS a jejich výsledky se nezapočítávají do NVŽ. Tyto turnaje jsou zaměřeny vždy alespoň na jednu racketlonovou disciplínu (stolní tenis, badminton, squash, tenis). 

Česká asociace racketlonu může také pověřit příslušný klub pořádáním turnaje, který je součástí národní série Czech Tour, včetně Mistrovství ČR. V oficiálním turnaji národní série Czech Tour musí být zařazeny alespoň 2 racketlonové disciplíny, Mistrovství ČR musí obsahovat všechny 4 racketlonové disciplíny.

Singlové kategorie:
Muži Open (A,B,C,D)
Ženy Open (A,B)
Senioři 45+,50+,55+,60+,65+,70+
Seniorky 45+,50+,55+,60+,65+,70+
Junioři u13,u16,u18,u21,
Juniorky u13,u16,u18,u21,

Deblové kategorie:
Muži, Ženy, Junioři/ky u13,u16,u18,u21, Senioři/ky +45,+50,+55,+60,+65,+70

Mixové kategorie:(pouze dvojice složené z muže a ženy)
Mix A, Mix B, Mix C, Mix D

Systém bodování pro singly: 
Množství bodů za jednotlivé turnaje se přiděluje dle umístění hráče/hráčky v turnaji dle bodovací tabulky. Bodovací tabulky jsou rozděleny do čtyř bodových úrovní A-B-C-D.  Do celkového bodového součtu se započítává nejvyšší bodový zisk z 10 turnajů (2 turnajů s koeficientem 1,5 - MČR Open) a 8 turnajů s koeficientem 1, příp. 0,75 nebo 0,5 (ostatní turnaje Czech Tour, kde jsou zařazeny pouze 2 nebo 3 racketlonové disciplíny) odehraných za posledních 730 dní.

Pravidla pro výpočet bodů na turnaji:
1. Předepsaný minimální počet hráčů v kategoriích - 8 hráčů (Muži A, sloučené skupiny), 4 hráči (Ženy, Muži B, Muži C, Senioři 45+, 50+, 55+, 60+,65+,70+, Seniorky 45+,50+,55+,60+,65+,70+, Junioři/ky u21, Junioři/ky u18, Chlapci u16, Dívky u16,  Chlapci u13, Dívky u13). Za chybějícího hráče do minimálního počtu hráčů v kategorii se snižuje bodová hodnota získaná za umístění o 10% (u min. 8 hráčů) a o 20% (u min. 4 hráčů).

2. Skupina sloučená z více kategorií - při nízkém počtu hráčů v kategorii může pořadatel turnaje sloučit více kategorií do jedné skupiny. V takto sloučených skupinách může hráč/hráčka získat bodový zisk ze dvou variant výpočtu, započítává se vyšší. První varianta je vypočtena podle umístění ve sloučené skupině a druhá varianta je vypočtena též podle umístění ve sloučené skupině, ale jen z hráčů/hráček ve stejné kategorii a to podle pravidla minimálního počtu hráčů v kategorii. Bodová hodnota sloučené skupiny se řídí nejvyšší hodnotou kategorie hráčů ve skupině. Pravidla sloučené skupiny se neuplatňuje pouze ve skupině muži A.  

Rozdělení turnajů:
Turnaj A – singly Muži A (turnaje se musí účastnit minimálně 5 hráčů z první dvacítky mužského žebříčku všech kategorií, při nesplnění se snižuje na turnaj kat. B s variantou min. počtu 4 hřáčů), čtyřhra Muži A, Mix A
Turnaj B – singly, debly (Muži B, Ženy, Senioři 45+ a 50+, Seniorky 45+ a 50+, Junioři u21, Juniorky u21), Mix B
Turnaj C – singly, debly (Muži C, Senioři 55+ a 60+, Seniorky 55+ a 60+, Junioři u18, Juniorky u18, Chlapci u16, Dívky u16, Nováčci), Mix C
Turnaj D – singly, debly (Senioři 65+ a 70+, Seniorky 65+ a 70+, Chlapci u13, Dívky u13, Nováčci u16, Generační dvojice), Mix D

U Mistrovství České republiky se získaná bodová hodnota násobí koeficientem 1,5. U ostatních turnajů Czech Tour, kde se odehrají všechny 4 racketlonové disciplíny (ST,BA,SQ,TE) je koeficient 1, v případě absence racketlonové disciplíny se koeficient snižuje vždy o 0,25 za chybějící racketlonovou disciplínu.

Pravidla pro nasazování: 
Na všech turnajích Czech Tour a na MČR se nasazuje dle následujících pravidel: Přednost mají hráči, umístění na světovém žebříčku do 60. místa dané kategorie a to za podmínky, že dotyčný hráč má do NVŽ započítané alespoň 2 turnaje. Dále se zohledňuje již jen žebříček národní.

Způsob nasazování: 
nejdříve 1. (nahoru) a 2. (dolů), dále postupně: pozice 3. a 4. - los, pozice 5. a 6. - los a konečně pozice 7. a 8. - los...atd. Nasazuje se 1/4 hráčů z celkového počtu hráčů v pavouku: 8 - 2, 16 - 4, 32 - 8 (platí i v případě, že pavouk je neúplný, např. v případě účasti 11 hráčů v pavouku pro 16 hráčů se nasadí 4 hráči)